Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský
Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský

Evropská Modlitební liga a její současná organizace

Modlitební liga je mezinárodní církevní organizací se sídlem ve Vídni.

Výkonným orgánem je prezídium, v jehož čele stojí prezident, který je také duchovním představeným ligy – je jím Mons. Dr. Fernand Franck, arcibiskup Lucemburského velkovévodství.
Výkonným prezidentem Gebetsligy je brigádní generál Norbert Fürstenhofer. Důležitým spolupracovníkem v běžném styku prezídia s pobočkami je Heinrich Reininger, sekretář.

Gebetsliga má nyní své pobočky v Dolním Rakousku, v Salzburku, Tyrolích a v Jižních Tyrolích. Mezinárodní pobočky jsou: v Itálii v Padově, v regionu Friuli, Benátky a Gorila a v Terstu,v Lucemburském velkovévodství, ve Flandrech, v Polsku, Portugalsku, Maďarsku, v Belgii, v Německu, ve Francii, v USA a Kanadě a nově i v České republice.

odkaz na web Mezinárodní Modlitební ligyMapa webu | Návštěvnost: 460151/10 Modlitební liga © 2012 | design: Der Designer | code: Jakub Kodet