Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský
Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský

Relikvie bl. Karla a místa úcty u nás

 

Kaple bl. Karla I. v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Odkaz na dokument o uložení relikviáře ve Staré Boleslavi: ČT2 "Kultura s Dvojkou" /2011/.

mapka

 

Kaple bl. Karla nad Branišovem blízko města Kdyně

/ Jedná se pravděpodobně o první stavbu zasvěcenou bl. Karlu Habsburskému u nás. Kapli postavila rodina Nejdlova. Každý rok se zde konají poutní mše svaté na výročí vysvěcení i na svátek bl. Karla 21. října. /

mapka

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

V pravé lodi na úrovni oltáře je obraz bl. Karla, relikvie jsou uloženy v předním oltáři hlavní lodě baziliky.

mapka

Kostel sv. Janů v Brně

Slavnostní instalace relikviáře proběhla dne 15. 4. 2014 za přítomnosti Mons. Františka Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavského,  a JCKV arcivévody Rudolfa Rakouského.

V relikviáři  je umístěna část kadeře vlasů, které díky Boží prozřetelnosti byly nalezeny na území ČR v roce 90. výročí úmrtí bl. Karla.

Vlasy byly původně uloženy ve smuteční obálce s německým nápisem S.M. (Seine Majestät - Jeho Veličenstvo),  ustřihla je Viktorie hraběnka Mensdorffová při přípravě mrtvého těla do rakve.

 

mapa

Tlumačov, znovuposvědcený kříž ke cti bl.Karla

 

Bouzov, kostel sv.Gotharda

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapa webu | Návštěvnost: 472541/142 Modlitební liga © 2012 | design: Der Designer | code: Jakub Kodet