Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský
Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský

Slavnost ukládání relikvie v katedrále sv. Víta na Hradě pražském 24. dubna 2022

Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

Modlitební liga císaře Karla za mír mezi národy

dovolují si pozvat na

Mši svatou

a

Slavnost ukládání relikvie

blahoslaveného císaře a krále Karla I. Rakouského v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

na Hradě pražském

za účasti

Jeho císařské a královské Výsosti Karla Habsburského, arcivévody Rakouského

vnuka bl. císaře a hlavy Domu Habsbursko-Lotrinského

Mši sv. celebruje

J. Ex. Mons. Václav Malý

pomocný biskup pražský a probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta

koncelebruje P. Ondřej Pávek,

děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta

Hudbou provází

Pražský katedrální sbor, sbormistr a varhaník Josef Kšica

 2. neděle velikonoční, v den svátku sv. Jiří

  24. dubna L.P. 2022 v 10.00 hodin


 Mapa webu | Návštěvnost: 472525/126 Modlitební liga © 2012 | design: Der Designer | code: Jakub Kodet