Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský
Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský

Pouť na Madeiru 31.3. - 1.4. 2022

Vážení poutníci k hrobu blahoslaveného císaře Kara I. Rakouského na Madeiru,

rádi bychom Vás informovali, že k dnešnímu dni 40 poutníků z ČR projevilo zájem účastnit se programu společné pouti na Madeiře: mezinárodní Modlitební liga císaře Karla vítá tuto početnou účast z České republiky.

Níže najdete poslední verzi programu, částečně upravenou a doplněnou o koncert a výstavu: v zastoupení pořadatelů ve Funchalu zároveň prosíme poutníky o pochopení změn, které nastanou: jsou vyvolány mj. i omezenou kapacitou prostor, neboť mezinárodní společná pout se stává významnou a hojně navštívenou akcí.

Zemská Modlitební liga v ČR spolupracuje na přípravě české části liturgie slavnosti: poutní místo bude take dostatečně zabezpečeno modlitebními obrázky bl. císaře Karla v češtině.

Kéž naše pout svými modlitbami přispěje k obnovení míru na Ukrajině, v Evropě a ve světě, na přímluvu bl. císaře míru Karla I. Rakouského.

ÚČAST NA PROGRAMU POUTI NA MADEIŘE, KTERÁ SE BUDE ODEHRÁVAT VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH, VYŽADUJE NOŠENÍ RESPIRÁTORU FFP2.

 

Program společné pouti

Domu Habsbursko-Lotrinského a Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy

na Madeiru v den 100. výročí úmrtí blahoslaveného Karla I. Rakouského

(upravená verse programu k počátku měsíce března 2022)

 

Dear family, dear friends,

as I already mentioned to our family, there will be an international pilgrimage to Madeira at the occasion of the 100th anniversary of the death of our grandfather, Emperor Charles. The program in Madeira will be as follows:

Milá rodino, milí přátelé,

jak jsem již naši (Habsbursko-Lotrinskou) rodinu informoval, koná se mezinárodní pouť na Madeiru při příležitosti 100. výročí smrti našeho děděčka, císaře Karla. Program na Madeiře bude následující:

 

Thursday / čtvrtek 31st March 2022

 

18:30h                  Rosary in the church of the Jesuit College of Funchal

                            modlitba růžence v kostele jezuitské koleje ve Funchalu

                            (Igreja do Colégio-Igreja de São João Evangelista, Largo do Colégio, 9000-000 Funchal)

21:00h                  Konzert in Kathedrale

                            (Sé Catedral do Funchal, R. do Aljube, 9000-067 Funchal)

 

Friday / pátek 01st April 2022

 

10:00h              Pontifical Mass at the Cathedral of Funchal

                        Pontifikální mše sv. v katedrále Funchalu

                        (Sé Catedral do Funchal, R. do Aljube, 9000-067 Funchal)

 

12:30h              The foreign pilgrims and the Clergy are invited for lunch in the hall of the Jesuit College

zahraniční hosté a duchovní jsou pozváni k občerstvení v sále jezuitské koleje

                        (R. dos Ferreiros Estrada, 9000-082 Funchal, situated next to the church of the Jesuit College)

 

15:30h             Benediction of the Blessed Sacrament at the church of our Lady of the Mount

                        Požehnání Nejsvětější Svátostí v kostele Naší Paní na Hoře

                        (Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Monte, Rampa da Sacristia 1, 9050-285 Funchal)

 

ZRUŠENO:       Visit of the house/garden, where Emperor Charles died

              Návštěva domu a zahrady, kde císař Karel zemřel

 

Saturday / sobota 02nd April 2022

 

 10:00h                 Exposition about the blessed Emperor at Quinta Magnólia

                             Výstava o bl. Císaři v Quinta Magnólia

                             (Rua Dr Pita 10, 9000-160 Funchal)

     

We would kindly ask that every pilgrim organizes her/his own individual journey, transportation and hotels. There will be, however, organized group pilgrimages out of Austria, Italy and the Czech Republic.

Poutníci si laskavě zajistí vlastní individuální přepravu a ubytování – počítá se s účastí poutníků z Rakouska, Itálie a České republiky.

We would be very happy, if you could join us for this special occasion. Budeme rádi, budete-li nás při této výjimečné příležitosti doprovázet. I am looking forward to our pilgrimage. Těším se na naši společnou pouť.

 

JCKV Simeon von Habsburg-Lothringen

Milan Novák – zemská Modlitební liga bl. Karla v ČRMapa webu | Návštěvnost: 460186/45 Modlitební liga © 2012 | design: Der Designer | code: Jakub Kodet