Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský
Blahoslavený císař a král Karel I. Rakouský
 1. Úvod
 2. Karel I.
  1. Životopis
  2. Blahoslavený Karel I. z Domu Rakouského
  3. Blahořečení
  4. Bibliografie, dostupné prameny
 3. Modlitební liga
  1. Poslání Modlitební ligy
  2. Z historie Modlitební ligy císaře Karla
  3. Evropská Modlitební liga a její současná organizace
  4. Postavení a práce České a moravské zemské pobočky
  5. Naše úkoly v Čechách a na Moravě
  6. Členství v Modlitební lize
 4. Spiritualita
  1. Relikvie bl. Karla a místa úcty u nás
  2. Spiritualita v životě bl. Karla
  3. Velikonoce, výročí smrti bl.Karla a Boží milosrdenství
  4. Život a uzdravení sestry Marie Zity Gradowské na přímluvu bl. Karla
  5. Novéna k blahoslavenému Karlovi
  6. Modlitba k blahoslavenému Karlovi
  7. Breviář, liturgické texty
 5. Aktuálně
  1. Svátek bl. Karla Habsburského _ mše sv. ke cti bl. Karla v r. 2022
  2. Novéna k bl.Karlovi od 21.10. - 30.10.2022
 6. Proběhlo
  1. Slavnost ukládání relikvie v katedrále sv. Víta na Hradě pražském 24. dubna 2022
  2. Pozvání na Audienci do Brandýsa sobota 21. května 2022
  3. Pouť na Madeiru 31.3. - 1.4. 2022
  4. 99. výročí úmrtí blahoslaveného císaře_slovo představeného Modlitební ligy císaře Karla I. za mír mezi národy, ČR
  5. Pouť do Vídně _ 15.3.2014
  6. Přednáška arcivévody Rudolfa Habsburského v Brně 15.4.2014
  7. Vystavení ostatků bl.Karla_Bouzov 9.6.2013
  8. Výlet - prohlídka zámku v Eckartsau 18.5.2013
  9. 100 let vzniku republiky očima Habsburků
  10. Audience u císaře Karla I. 2014_ 3.května 2014
  11. 1918/2018 Dějiny a budoucnost_ Karel Habsbursko Lotrinský
  12. Výročí 1200let od smrti Karla Velikého 25.1. 814 - 25.1.2014
  13. Výroční zasedání modlitební ligy v Heiligenkreuz u Vídně 11.-13. října 2014
  14. Sympozion Ludvíka Salvatora 19.-20.10 2013
  15. Výroční zasedání mezinárodního prezidia Modlitební ligy v Římě - setkání s papežem Františkem
  16. Modlitby za mír ve světě _ za vyřešení konfliktu na Ukrajině, Blízkém východě a mezi národy
  17. Pouť do Vídně 2015
  18. Kniha: Náš arcivévoda císař a král Karel I. Rakouský - 3.vydání knihy
  19. Kniha o císařovně Zitě - Cyrille Debris, Důvěrný portrét císařovny
 7. Kontakt
  1. Odkazy
  2. Otázky a odpovědi


Mapa webu | Návštěvnost: 349018/104 Modlitební liga © 2012 | design: Der Designer | code: Jakub Kodet